23-02-13

Jeugdauteur Patrick Lagrou uit Brugge bijt zich vast in de Eerste Wereldoorlog

Het verhaal gaat over Milan die samen met zijn grootouders op weekend gaat naar de Westhoek en zelf terechtkomt in die grote oorlog. De schrijver is vooral bekend van zijn reeks boeken over het Dolfijnenkind. Maar voor zijn vijfenveertigste pennenvrucht heeft hij zich vastgebeten in de Eerste Wereldoorlog. De historische roman speelt zich in en rond Stuivekenskerke en de Schildersbrug te Pervijze af.

42a.jpg

 

 Naamplaatje

 Het schrijven begon met de vondst van een naamplaatje van een soldaat waarvan de auteur zich afvroeg wat er met die persoon was gebeurd. Lagrou trok naar het Legermuseum en verdiepte zich in de archieven van het leger. Al die informatie verwerkte hij in de roman. Het is een boek voor jongeren vanaf 10 jaar opdat zij die Groote Oorlog niet zouden vergeten. Milans Groote Oorlog is uitgegeven bij Clavis. Er is ook een website met informatie over de locaties, de echte personages en de historische achtergrond. Meer info op www.milansgrooteoorlog.be

08:26 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-05-11

Tentoonstelling 'de kleine mens in de grote oorlog' opnieuw van start

Vanaf 10 mei gaat onze tentoonstelling 'de kleine mens in de grote oorlog' opnieuw van start. De tentoonstelling is dagelijks van 10 tot 18 uur gratis te bezoeken in het ontmoetingscentrum Ten Bercle te Pervijze. De ingang kan je vinden op het dorpsplein naast de kerk.

1.JPG

Er zijn enkele nieuwe borden te bezichtigen die als titel 'voor de duur van de oorlog' dragen. Hierop belichten we oudstrijders van Pervijze die in dienst waren gedurende de ganse duur van de oorlog. Hiervoor gebruiken we zoveel als mogelijk materiaal dat we aangereikt krijgen van bereidwillige mensen die we dan ook vermelden op de borden.

2.JPG

In de aanwezige rolkasten stellen we originele stukken voor, ook die we meestal gekregen hebben of in bruikleen kregen.

4.JPG

Nog een impressie van de tentoonstellingsruimte :

6.JPG

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.pervijze.be/expo1418.

11:18 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-10

Tentoonstelling 'De kleine mens in de grote oorlog'

Vanaf 10 mei zijn we er opnieuw met onze tentoonstelling 'De kleine mens in de grote oorlog', reeds voor de vijfde maal op rij.

Het geheel gaat opnieuw door te Pervijze in het Ontmoetingscentrum Ten Bercle, iedere dag van 10u tot 18u gedurende de periode van 10 mei tot en met 11 november. Zoals altijd is de ingang volledig gratis.

Alle info hieromtrent is terug te vinden op onze begeleidende website
www.pervijze.be/expo1418 die onlangs in een nieuw kleedje werd gestoken.

Dit jaar focussen we ons naast de tentoonstelling ook op de alle inwoners van Pervijze die oudstrijder geweest zijn en dat zijn er heel wat, reeds meer dan 200 zijn er gekend (zowel voor WO I als voor WO II). We doen een speciale oproep aan familieleden van oudstrijders vermeld in ons overzicht (zie hiervoor
www.pervijze.be - rubriek oudstrijders) om contact met ons op te nemen als ze ons kunnen helpen bij het vervolledigen van de webpagina van hun familielid. Hiervoor kunnen we zowel informatie als documentatie (foto's ...) gebruiken.


Iedereen welkom !

Herman Declerck

decoration

14:49 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-11-09

Internationaal bezoek op tentoonstelling

Vorige week vrijdag, amper twee weken voor het opnieuw sluiten van de tentoonstelling 'De kleine mens in de Grote Oorlog' te Pervijze, hebben we internationaal bezoek over de vloer gekregen.

Eerst een kleine voorgeschiedenis : een paar maanden terug is in Groot Brittannië het boek 'Elsie and Mairie go to war' van Diane Atkinson verschenen. In dit boek kan je lezen hoe de verpleegsters Elsie Knocker en Mairie Chisholm gedurende de oorlog 14-18 lange tijd vlakbij de frontlijn te Pervijze verbleven om er de Belgische soldaten te verzorgen. Ze vertoefden op drie verschillende locaties waaronder de meest gekende, een kelder op amper 50 meter van de spoorweg die de scheiding vormde tussen Belgen en Duitsers.

Diane Atkinson was vorige week vrijdag en zaterdag als begeleidster van 35 Amerikaanse studenten voor twee dagen in België en ik heb haar kunnen contacteren zodat ze ook Pervijze aandeden. Ik ben kunnen tussenkomen bij de eigenaar van het zgn 'cellar house' (huis met de kelder) zodat ze deze mochten bezoeken.

Vrijdagnamiddag is het ganse gezelschap dus neergestreken in Pervijze voor een bezoek aan de kelder en een bezoek aan de tentoonstelling.

Hieronder een groepsfoto van het gezelschap met mezelf (uiterst rechts).

decoration

De tentoonstelling is nog open tot en met 11 november !

11:28 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-06-09

DOODSPRENTJES GESNEUVELDEN

Het overzicht van mijn collectie bidprentjes van gesneuvelden uit WO I werd bijgewerkt. De teller staat reeds op 3.202 en nog steeds kan op eenvoudig verzoek een kopie bekomen worden van één of meerdere gewenste doodsprentjes. Wie weet kan de vragen mij als tegenprestatie ook iets bezorgen, deze vraag zal ik wel stellen. Ik kan op eenvoudig verzoek ook altijd zelf een selectie maken als de vrager het niet ziet zitten om gans de lijst te doorzoeken naar bijvoorbeeld alle beschikbare gesneuvelden van één gemeente.

De lijst is te vinden op http://www.pervijze.be/docuaanvraag/lijstdpgesneuveld.pdf .

07:55 Gepost door Herman Declerck in Doodsprentjes gesneuvelden, Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-09

Tentoonstelling 'De kleine mens in de grote oorlog'

Vanaf 10 mei zijn we er terug, reeds voor de vierde maal op rij. Daar we het bezoekersaantal vorig jaar spectaculair hebben zien toenemen, wilden we er graag nog een jaartje bij doen.

Na enkele maanden van stille voorbereiding is de tentoonstelling opnieuw dagelijk geopend in het Ontmoetingscentrum Ten Bercle op de dorpplaats te Pervijze, telkens doorlopend van 10u tot 18u.

Zoals steeds is de toegang gratis en liggen er formulieren klaar voor wie vragen, verzoeken of opmerkingen heeft. Die kunnen gepost worden in de daartoe beschikbare brievenbus. Ook de bijgewerkte lijst van de gesneuvelden op het grondgebied van Groot-Pervijze is opnieuw beschikbaar. Deze lijst bevat ondertussen meer dan 3.000 namen.

Voor alle verdere informatie aangaande de tentoonstelling is onze website www.pervijze.be/expo1418 nog steeds te vinden op het wereldwijde net. Bekijk zeker eens het onderdeel ‘sporen van het oorlogsverleden’ waar we alle overblijfselen van de oorlog in Pervijze en deelgemeenten (Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse) op een rijtje zetten. Het geheel kan gemakkelijk per fiets of met de wagen bezocht worden, een ideale uitstap en eventueel te combineren met andere toeristische hoogtepunten van de streek zoals bijvoorbeeld de Dodengang en de IJzertoren te Diksmuide. Op de website is nu ook een pagina voorzien waar we een oproep doen naar familieleden van 50 oudstrijders van Pervijze waarvan we nog bijna geen gegevens hebben.

Enkele aanpassingen die gebeurden aan de tentoonstelling : er werd een groot nieuw bord gemaakt dat het overstroomde gebied tussen spoorweg en IJzer moet visualiseren, er zijn nieuwe borden over enkele facetten van de oorlog te Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse waar we onder andere nader ingaan op de slag bij Reigersvliet, pater Martial Lekeux, de verbandpost Lettenburg en andere… We laten ons licht schijnen op soldaat Brans die in 1975 werd opgegraven en geïdentificeerd te Stuivekenskerke en herbegraven te Genk.

Tot slot houden we een plaatsje vrij voor recente aanwinsten. Op die manier willen we de bezoekers stimuleren om ons reeds uitgebreide archief verder te helpen uitbouwen. We zijn nu al in het bezit van een indrukwekkende databank over de gesneuvelden op het grondgebied en over de oudstrijders van Pervijze. Ook ons fotoarchief bevat unieke stukken die we graag ter beschikking stellen aan wie er iets van kan gebruiken want ons motto is ‘we zijn er om elkaar te helpen’.

Wie de tentoonstelling nog nooit bezocht heeft, kunnen we alleen maar de goede raad geven van dit zeker eens te doen want iedere jaargang kan de laatste zijn.

Misschien tot binnenkort,

De inrichters Herman Declerck en Roger Riekaert

14:55 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-09

Openluchtmis te Pervijze in 1916

Voor de soldaten aan het front werden waar mogelijk kerkelijke erediensten gehouden. Waar dit niet meer kon gebeuren in een plaatselijke kerk, diende de mis te worden opgedragen in openlucht. De kerk van Pervijze was met de grond gelijk gemaakt en daarenboven was het dorpscentrum van Pervijze veel te gevaarlijk. Daarom werd de mis gedaan iets verder van het front, de omgeving van Rousdamme zal hiervoor meer geschikt geweest zijn.

Onderstaande foto uit de nalatenschap van een Pervijzenaar toont een foto van dergelijke mis. We zien de soldaten die hun opwachting gemaakt hebben in een weiland terwijl de priester aan een primitief altaar met zijn rug naar hen staat, geflankeerd door twee soldaat-misdienaars.

decoration

18:47 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-08

Oorlogsmonumenten

In mijn onderzoek naar de gesneuvelden op het grondgebied van Pervijze en deelgemeenten Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse, vormen de lokale oorlogsmonumenten ook een bron van documentatie. Het is tenslotte de bedoeling van de gesneuvelden in mijn database een tastbare herinnering terug te vinden.

Zo ben ik recent gewezen op een website die een schat aan foto's van oorlogsmonumenten bevat, de site is te vinden op http://www.bel-memorial.be.

Wie me aan een foto van het oorlogsmonument van uw eigen woonplaats kan helpen, doet me daar een groot plezier mee. Ik vraag enkel dat de namen van de gesneuvelden op het monument op de foto goed leesbaar zijn. Informeer bij me of ik al een foto van uw plaatselijk monument heb.

14:36 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-08

Franse bijdrage aan de IJzerslag te Pervijze

Tijdens de IJzerslag werden de Fransen te hulp geroepen en leverden zij aan de zijde van hun Belgische wapenbroeders strijd tegen de Duitsers die toen al de Tervatebocht te Stuivekenskerke hadden kunnen veroveren.

Recent werden de regimentsboeken van verschillende Franse eenheden online gezet en op die manier werd het mogelijk de Franse bijdrage aan het halthouden van de Duitsers nader te bestuderen.

Deze nieuwe bron van informatie is te consulteren op de website van de Franse overheid 'Mémoires des Hommes" waar ook fiches van de Franse gesneuvelden te raadplegen zijn (nog een bron voor mijn onderzoek). Het adres van deze website is : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/. Klik vervolgens op 'Première Guerre Mondiale' waarna u de opties 'gesneuvelden' en 'regimentsboeken' krijgt. Van beide is het mogelijk de afbeelden te downloaden en meer nog, deze zijn van een onberispelijke kwaliteit.

Een randbemerking : waren ze in België ook al maar zover met het digitaliseren van bepaalde archieven ...

10:49 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-11-08

Nieuws van het westelijk front - juni 1915

Met de herdenking van de Wapenstilstand voor de deur, is dit het gepaste ogenblik om nog eens iets te publiceren over Pervijze tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Onderstaand artikel verscheen op 3 juni 1915 in de Leeuwarder Courant :

decoration

16:47 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-08

Tentoonstelling 'De kleine mens in de grote oorlog'

Onze permanente en gratis toegankelijke tentoonstelling te Pervijze 'De kleine mens in de grote oorlog' loopt nog tot en met 11 november. Wie dus nog een bezoekje wil brengen heeft hiertoe nog de kans.

Ondertussen stelde zich de vraag : doen we er volgend jaar nog een editie bij ? We hebben lang getwijfeld want tenslotte zijn we slechts met twee personen die voor alles instaan. Ikzelf ben er volgend jaar 50 en mijn collega wordt er 73. Vooral voor mijn collega beginnen de jaren te wegen. De grote toename van bezoekers dit jaar en de vele positieve reacties hebben ons beiden echter terug over de streep getrokken. We doen er nog een jaartje bij. Als dat geen goed nieuws is !

We zullen opnieuw proberen van vernieuwend en verrassend te werken. Via alle mogelijke media zullen we de wereld ten gepaste tijde op de hoogte brengen. U kan ook alle informatie vinden op onze website www.pervijze.be/expo1418.

Herman Declerck en Roger Riekaert

07:28 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-08-08

Opgraving en begrafenis van soldaat Brans in 1975

Begin augustus werden in het fort van Loncin 25 Belgische militairen opgegraven waarvan er 4 konden worden geïdentificeerd. Ze werden op 15 augustus ll. plechtig begraven maar naar aanleiding hiervan werd er in verschillende kranten (De Morgen, De Standaard,…) geschreven dat het reeds sedert 1952 geleden was dat een identificatie en herbegrafenis van Belgische gesneuvelden uit WO I gebeurde. Waar ze dat jaartal halen is me niet bekend maar waar ik wel zeker van ben is dat dit recenter nog gebeurde.

Zo werden in 1975 te Stuivekenskerke twee geraamten opgegraven waarvan er één kon worden geïdentificeerd waarna een begrafenis plaatsgreep enkele weken nadien.

Op 6 oktober 1975 gebeurden te Stuivekenskerke - deelgemeente van Pervijze - graafwerken voor het aanleggen van een waterleiding. Hierbij kwamen de stoffelijke resten boven van twee soldaten. Eén van hen droeg nog zijn naamplaatje zodat het een koud kunstje was hem te identificeren. Het bleek Joannes Brans te zijn, geboren te Genk op 27/08/1888. Volgens de gegevens die ik over hem heb in mijn database van gesneuvelden op het grondgebied van Pervijze en deelgemeenten en volgens zijn doodsprentje sneuvelde Joannes Brans te Stuivekenskerke op 22/10/1914. Hij was soldaat bij het 1° Regiment Karabiniers. Waar zijn lijk exact werd opgegraven te Stuivekenskerke is nog niet bekend en misschien te achterhalen in het gemeentearchief van Pervijze.

decoration

Na opgraving en identificatie nam het gemeentebestuur van Pervijze op 09 oktober contact op met het gemeentebestuur van de stad Genk want er moesten stappen ondernomen worden om soldaat Brans te begraven, ofwel te Pervijze, ofwel te Genk.

decoration

Genk nam vervolgens op 17 oktober contact op met een neef van de gesneuvelde met de vraag een beslissing hieromtrent te nemen. De familie Brans nam de beslissing Joannes te laten begraven in Genk wat gebeurde op 30 oktober 1975.

decoration

Eigenaardig echter : op het grafzerk werd ‘06/10/1975’ aangebracht als overlijdensdatum.

decoration

Luc Klaps van Genk die me de briefwisseling bezorgde tussen Pervijze en Genk, laat weten dat de dienst Burgerlijke Stand van de stad Genk bereid is om voor een nieuwe naamplaat op het graf van Joannes Brans te zorgen als de juiste overlijdensdatum van de gesneuvelde bekend is. Het militair dossier zou hier duidelijkheid over kunnen geven. Het zou een mooi gebaar zijn indien heemkring Heidebloemke van Genk kan zorgen voor een plechtige kransneerlegging op 11 november 2008 als de nieuwe grafplaat is geplaatst. De Heemkring heeft trouwens al aandacht besteed aan de opgraving en begrafenis van Joannes Brans in hun eerste tijdschrift van de jaargang 1976. Luc zal hier verder voor tussenkomen en ons op de hoogte houden van de evolutie van dit dossier.

Kort voor 11 november 2008 werd uiteindelijk een nieuw plaatje bevestigd aan het grafzerk van Joannes Brans en op 11 november werd door de heemkundige kring van Genk een korte plechtigheid met bloemneerlegging gehouden aan het graf.

decoration

07:45 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-03-08

Een Duitse aanval per boot - vervolg

Toevallig las ik op de website van het forum over de eerste wereldoorlog een oproep van iemand die in het bezit was van een tekening uit 1914 die een Duitse aanval per boot afbeeldde die zou gebeurd zijn in het overstroomde gebied. Hij had er zijn bedenkingen bij of dat echt gebeurd was.

Op 6 februari heb ik op deze blog een tekst gepubliceerd uit de New York Times die je hier kan nalezen. Wat blijkt, de tekening is een getrouwe weergave van hetgeen beschreven werd in de tekst. Zo komen twee puzzelstukken heel per toeval bij elkaar.

Dit is de bewuste tekening die verscheen in Scientific American van 23/01/1915 :

decoration

20:02 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-08

Belgen slaan een Duitse aanval per boot af - IJzerfront 07/12/1914

In de vroege morgen van 7 december 1914 werden de Belgische soldaten in de loopgraven bij Pervijze opgeschrikt door het geluid van drie zware motorboten met aan boord tussen 150 en 200 Duitse soldaten. Het verslag en de afloop van deze Duitse aanval staan te lezen in The New York Times van 08/12/1914.

decoration

Hierbij wil ik nog vermelden dat het archief van The New York Times vrij toegankelijk is op dit adres : http://www.nytimes.com/.

Alle artikels staan online vanaf 1851 tot heden en zijn onbeperkt te kopiëren. Mijn eigen ervaring leerde me dat je na het nemen van vijf copies de site dient te verlaten en opnieuw te bezoeken om opnieuw vijf copies te kunnen nemen. Voornamelijk voor de oorlogperiodes kan dit online archief nuttig zijn.

10:25 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-08

Een massagraf te Avekapelle - 4 maart 1915

Op 4 maart 1915 hielden soldaten van het 9°/29° Linieregiment wacht in de loopgraven te Pervijze nabij het station.

Tijdens een beschieting in de loop van de dag viel een obus in één van die loopgraven waarbij 6 soldaten op slag werden gedood. De lichamen werden verwijderd en overgebracht enkele kilometers achter de frontlinie tot in Avekapelle waar er nog een priester aanwezig was.

Na een korte plechtigheid werden de gesneuvelden begraven in een massagraf nabij de kerk. De pastoor noteerde het volgende in zijn begraafboek :

Wat meer bijzonderheden over deze 6 :

- Desauw Edgard van Tielt, ligt nu begraven te Houthulst - graf 602
- Gerard Charles van Bomal sur Ourthe, ligt nu begraven te Steenkerke - graf 323
- Hayez Stephane van Hornu, ligt nu begraven te Steenkerke - graf 120
- Joris Charles van Zichem, ligt nu begraven te Ronse op het gemeentelijk kerkhof
- Neyens Josue van Ichtegem, ligt nu begraven te Steenkerke - graf 314
- Potoms Jan van Mechelen, ligt nu begraven te Mechelen op het stedelijk kerkhof

Tijdens de rampzalige ontploffing kort voordien was er nog een strijdmakker van hen zwaar gewond geraakt. In allerijl werd hij overgebracht naar het hospitaal Cabour te Adinkerke waar hij echter dezelfde dag ook de geest gaf.

Zijn doodsprentje :

15:39 Gepost door Herman Declerck in Oorlog 1914-1918 | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |